functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek

Door Merle van den Hurk

Als werknemer zijnde komt het geregeld voor dat je een functioneringsgesprek hebt bij je leidinggevende. In dit blog wordt besproken wat een functioneringsgesprek precies inhoudt en hoe jij je hierop kunt voorbereiden.

Een functioneringsgesprek zou een open en gelijkwaardig gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker moeten zijn. Dit gesprek heeft als doel het functioneren en de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren. Het is belangrijk om te weten dat het echt een gelijkwaardig gesprek is, er is namelijk ook ruimte om feedback te geven aan de leidinggevende.

Voorbereiding functioneringsgesprek

 Je kunt een functioneringsgesprek op de volgende manieren voorbereiden, mits je dit van te voren weet (ondernemenmetpersoneel, 2021):

  • Probeer een actieve gesprekspartner te zijn: dit betekent dat jij als werknemer ook zeker gesprekspunten mag inbrengen. Dit kan bijv. gaan over de samenwerking met collega’s of je persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Wanneer jij je goed voorbereid straal je betrokkenheid en ambitie uit;
  • Bereid het gesprek goed voor: meestal gaat een functioneringsgesprek over een periode van zes maanden tot een jaar. Je kunt voor jezelf alvast bedenken wat jij in die periode hebt gedaan en wat er hier juist goed of slecht aan ging. Ook kun je nadenken over dingen die je nog wilt bereiken binnen het werk en op welke manier je leidinggevende je daarbij kan helpen;
  • Probeer open te staan voor kritiek: kritiek ontvangen is meestal niet leuk, maar je krijgt hierdoor wel de mogelijkheid je beter te ontwikkelen. Je kunt concreet vragen wat jij moet doen om jezelf te verbeteren en om wel aan de verwachting te voldoen;
  • Wanneer je kritiek of feedback wilt richtten aan je leidinggevende, breng dit dan tactvol. Een leidinggevende kan kritiek vaak waarderen, maar besef wel dat dit niet het gesprek is om de persoon volledig af te branden.

Belangrijk om te weten is dat wanneer jij je niet prettig genoeg voelt om bepaalde zaken te delen met je leidinggevende, dat je dan altijd een beroep kunt doen op de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Verder is het ook verstandig om in gedachten te houden of er misschien nog een reden achter het functioneringsgesprek zit. Wanneer jij bijv. loonsverhoging hebt aangevraagd ga dan na of de eventuele gegeven kritiek terecht is of dat deze gegeven wordt om de loonsverhoging te ontwijken.

Stappen van een functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek ziet er meestal als volgt uit (de Rooij, 2021):

  • Opening van het gesprek: je komt te weten wat de agenda is en hoelang het gesprek gaat duren.
  • Inleiding: gebruik dit moment om eventueel eerdere gesprekspunten uit voorgaande gesprekken te bespreken.
  • Punten medewerker: hier mag de medewerker zelf zijn of haar eigen punten (over de leidinggevende) delen.
  • Punten leidinggevende: nu is het de beurt aan de leidinggevende. Het is verstandig om eerst te beginnen met punten die goed gaan en daarna over gaat op de verbeterpunten.
  • Afspraken maken: ten slotte maak je heldere afspraken. De vraag hoe nu verder staat hier centraal.

Kortom: probeer zoveel mogelijk uit het functioneringsgesprek te halen en zie het als kans om je verder te kunnen ontwikkelen!

Bronnen:

De Rooij, J. (2021, september). 10 tips voor een goed functioneringsgesprek. Intermediair. Geraadpleegd op 26 april 2022, van https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/op-de-werkvloer/10-tips-voor-een-goed-functioneringsgesprek Functioneringsgesprek houden, zo doe je dat. (2021, 18 mei). Ondernemen Met Personeel. Geraadpleegd op 26 april 2022, van https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/functioneringsgesprek-houden-zo-doe-je-dat

Blog, Nieuws

One thought on “Het functioneringsgesprek

Geef een reactie

vijf × vier =