Al je vragen en vacatures

Tijdelijk of vast personeel? Inzetten van vakantiekrachten? Een nieuwe fulltime of parttime medewerker? Bij uitzendbureau WerkDirekt Nijmegen kunt u terecht met elke vacature of met elke vraag over werk. Als dienstverlener geven we op iedere vraag een antwoord. Als u een nieuwe medewerker zoekt, dan kijken wij in ons aanbod van beschikbaar personeel en selecteren wij werkzoekenden via diverse wegen. In alle gevallen zetten wij alles op alles om de gewenste kandidaat te vinden. Een heldere communicatie is daarbij belangrijk.

Uitzending 

Heeft u tijdelijk extra mankracht nodig, omdat u de orderstroom niet meer aan kunt? Of bent u op zoek naar een vaste medewerker, maar wilt u niet gelijk te maken krijgen met vele juridische en administratieve verplichtingen? Dan is het inhuren van geschikte kandidaten op uitzendbasis een prima oplossing. U kunt de uitzendmedewerker voor de duur van de opdracht inlenen. De termijn voor uitzendwerk is variabel. U betaalt per gewerkt uur een all-in tarief aan uitzendbureau WerkDirekt Nijmegen. Als werkgever betalen wij het loon en reserveringen van de uitzendmedewerker, maar ook de afdrachten voor de sociale premies en belastingen.

Algemene voorwaarden

Detachering

Als uw organisatie zich voor langere periode aan een gekwalificeerde medewerker wil binden, dan biedt detachering via WerkDirekt Uitzendbureau uitkomst. Detachering wordt bijvoorbeeld toegepast voor de duur van een langdurig project of na een periode van uitzending. Van te voren spreken we het aantal uren met elkaar af, dat u kunt garanderen aan de gedetacheerde in de contractperiode. Detachering vindt plaats op basis van regulier arbeidsrecht. U, als opdrachtgever, verlegt een aantal juridische en arbeidsvoorwaardelijke zaken. WerkDirekt Uitzendbureau neemt dus de kandidaat in dienst. Wij zorgen als werkgever voor de salarisuitbetaling, doorbetaling bij ziekte en evaluatie- en loopbaangesprekken.

Werving & Selectie 

Bent u op zoek naar een vaste medewerker, die rechtstreeks bij uw organisatie in dienst komt? Uitzendbureau WerkDirekt Nijmegen denkt graag met u mee. Duizenden gemotiveerde kandidaten op verschillende niveaus en met diverse achtergronden hebben zich bij ons ingeschreven. Lukt het ons niet om binnen het beschikbare bestand de juiste persoon voor uw organisatie te vinden, dan voeren wij de werving- en selectieprocedure via andere kanalen uit. Zo adverteren wij regelmatig voor bestaande klanten en maken wij gebruik van e-recruitment. In de selectierondes voeren wij gesprekken met potentiële kandidaten en trekken referenties van hen na. Wij stellen deze kandidaten met plezier aan u voor. Afhankelijk van uw wensen en eisen kunt u altijd kiezen voor een persoonlijk gesprek met één of meerdere kandidaten.

Algemene voorwaarden

Payrolling 

U heeft een (nieuwe) medewerker in dienst genomen, maar u wilt u zelf liever bezighouden met de kernactiviteiten van uw organisatie? Geef de administratieve rompslomp dan uit handen aan WerkDirekt Uitzendbureau. Wij verzorgen de gehele personeelsadministratie van de door u zelf geworven en geselecteerde (uitzend)medewerkers. Deze service is uitermate geschikt bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers of als u vaak gebruik maakt van vakantiekrachten. Concreet nemen wij bij payrolling de rol van werkgever van u over. U bepaalt zelf de hoogte van het salaris van de kandidaat. Het is wel belangrijk dat dit salaris in overeenstemming is met het salaris van werknemers in soortgelijke functies binnen uw organisatie. Wij betalen wekelijks of 4- wekelijks het loon uit aan de (uitzend)medewerker. Wij dragen ook zorg voor de afdracht van sociale verzekeringspremies en belastingen. Kortom, u hoeft zich nergens meer druk over te maken op gebied van personele administratie!

Algemene voorwaarden

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is meer dan enkele woorden bij elkaar. Wij vinden dat er voor iedereen een arbeidsplaats zou moeten zijn. ook voor diegene die verder van de arbeidsmarkt af staan. Niet bij iedere werkgever is dat makkelijk in te passen, maar indien uw bedrijf daar graag aan meewerkt dan kunnen wij iets voor u betekenen.

Via de diverse Gemeenten kunnen wij passende kandidaten voordragen en de subsidie wordt in beginsel geheel aan het inlenende bedrijf gegeven. Begeleiding en coaching wordt gedaan door ervaren arbeidsdeskundigen.

Reïntegratie

Kandidaten die werk zoeken worden actief aangeboden bij bedrijven waarvan wij denken dat een kandidaat er tot zijn/haar recht zou komen. Daarnaast kunnen bedrijven werknemers aanbieden, die door welke oorzaak dan ook niet meer passen in die organisatie, bij andere bedrijven aangeboden worden. Pas bij een geslaagde plaatsing brengen wij een bedrag in rekening. Vraag naar de mogelijkheden, want dit is altijd maatwerk.

Participatie

Zoals MVO en Reïntegratie is het participatievraagstuk een uitdaging voor elke organisatie. Hoeveel kandidaten u wettelijk moet hebben in uw organisatie is terug te vinden op de website van de overheid. www.rijksoverheid.nl. Wij helpen u graag met het invullen van deze werkplekken.