Certificeringen

nen4400-1

Uiteraard neemt WerkDirekt Uitzendbureau Nijmegen deel aan de NEN-4400-1 norm en is NEN gecertificeerd.
Doel van dé norm is :

  • Het beperken van risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies.
  • Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
  • Beheer openbaar register, Register Normering Arbeid, van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen en sluiten overeenkomsten met certificatie-instellingen.
  • Bevorderen certificatie van ondernemingen, die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen.
  • Promoten gebruik van het Register Normering Arbeid onder inleners en uitbesteders van werk.

logo-VRO

  • Hetzelfde als NEN 4400-1, maar uitgebreid voor uitzendbureaus die ook personeel uitzenden in de vleessector.

 

vcu certificeringen

  • Uniformeren inspecties en laten uitvoeren van inspecties door certificatie-instellingen (DNV GL).
  • Veiligheid staat in een hoog vaandel. Ons Veiligheid, Gezondheid en Millieuboekje wat iedereen meekrijgt die aan een baan gaat beginnen, wordt door menig uitzendbureau gebruikt.
  • Al onze werkzaamheden zijn beschreven en vastgelegd. Met name op het gebied van veiligheid en werkinstructies.

Lidmaatschap

logo-nbbu

De NBBU is de belangenbehartiger van meer dan 650 professioneel ingestelde uitzendbureaus.
De NBBU sluit daarnaast CAO’s af die optimale flexibiliteit bieden.

Het lidmaatschap van de NBBU is een garantie voor goed ondernemerschap.
De NBBU laat haar leden screenen volgens de NEN 4400-norm,
hét keurmerk voor de uitzendbranche. Alle uitzendbureaus worden op
deze NEN 4400-norm getoetst en voor NBBU-leden is een positieve screening een vereiste.