Veilig werken vinden wij erg belangrijk!

Zo hebben wij een eigen Veiligheid-Gezondheid-Milieu instructie boekje gemaakt die alle werknemers mee naar huis krijgen.
Op deze pagina delen we een aantal tips en weetjes uit het boek.

Wat je vooraf zeker moet weten!

Voordat je begint met de uit te voeren werkzaamheden dien jij je op de hoogte te stellen van:

veilig werken feit

Instructie voor aanvang nieuwe projecten/opdrachten

Indien er een nieuw project wordt gestart ontvang je een korte toelichting over de toedracht van het nieuwe project. Tijdens deze voorlichting wordt je geïnformeerd over:

veilig werk

Orde en netheid

Ordelijk en net werken kan een heleboel ongevallen voorkomen. Orde en netheid is iets waar iedereen zijn steentje aan bij dient te dragen.

veilig werk

Werken met handgereedschappen

Verwondingen opgelopen tijdens het gebruik van (elektrische) handgereedschappen kunnen ernstig zijn.

 veilig werken

Weersomstandigheden

Aan het werken in de open lucht zijn risico’s verbonden.
Als je te lang in een koude omgeving bent kan je onderkoeld raken.
Door te werken in de zon kom je in aanraking met Uv-straling.
Het is belangrijk om van deze risico’s op de hoogte te zijn om je doeltreffend te kunnen beschermen.

veilig werken feitje

Werken in besloten ruimten

Soms moet er gewerkt worden in besloten ruimten. Dit zijn ruimten die meestal niet snel verlaten kunnen worden,
waarbij het dikwijls ontbreekt aan frisse lucht en het ook niet altijd mogelijk is
om bescherming tegen gevaarlijke stoffen te realiseren.

veilig werken11

Lassen

Lassen kent een aantal specifieke risico’s die soms verder strekken dan de lasser op het moment zelf kan overzien.
Zorg daarom bij het lassen voor de volgende beschermingsmiddelen:

veilig lassen

Veilig werken op hoogte

Op hoogte werken is gevaarlijk. Werken boven 2,5 meter is aan regels gebonden,
dit houdt in dat er steigers of bordessen moeten zijn om op te werken. Het klimmateriaal moet gekeurd zijn.

werken met steigers   werken met rolsteigers  werken met ladders

Gevaarlijke stoffen

De bij inleners gebruikte gevaarlijke stoffen zijn de herkennen aan de etiketten op de verpakking.
Zorg bij gebruik van deze gevaarlijke stoffen voor de volgende maatregelen:

Gevaarlijke stoffen

Werken met elektriciteit

Vrijwel iedere medewerker heeft te maken met elektriciteit en dus de risico’s ervan.
De gevolgen van een ongeval met elektriciteit kunnen groot zijn.
Daarom is speciale aandacht hiervoor erg belangrijk.

werken met elektriciteit

Werken langs de weg

Werken langs de weg brengt grote risico’s met zich mee.
Het is daarom belangrijk om goed te weten welke risico’s dit zijn en hoe hier mee om te gaan.
Ga als volgt te werk;

werken langs de weg

Schadelijk geluid

In de landbouw en de bouw komt op de arbeidsplaatsen vaak schadelijk geluid voor.
Een groot aantal mensen werkt in een omgeving waar het lawaai uitermate storend of hinderlijk is.
Als je schade aan je gehoor oploopt, gaat dat nooit meer over. Het is daarom belangrijk de blootstelling aan geluid te beperken.

Schadelijk geluid

Fysieke belasting

Het verplaatsen van objecten is iets dat dagelijks plaats vindt.
Uit gezondheidskundig oogpunt is het zaak om hierbij de fysieke belasting tot een minimum te beperken.
Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe er getild dient te worden.

Fysieke Belasting

Verbodsbord

Een voorbeeld is; verboden te roken

Verbodsbord

Wisten jullie dat Frans ook VCA les geeft? Zowel voor Basis als Vol VCA. Dit kan in het Nederlands, Engels en Duits.
Wil jij je VCA diploma halen? Neem even contact op voor de mogelijkheden!