Wat doet een intercedent?

Wat doet een intercedent?

Wat doet een intercedent nou eigenlijk allemaal precies?

Vaak is het eerste contact wat je hebt via een uitzendbureau met een intercedent.
Vraag je je dan wel eens af wat een intercedent precies doet? Wij leggen het graag uit.

door Madelon Jansen

Geschikte kandidaat

Als bedrijven openstaande vacatures hebben zoekt de intercedent naar een geschikte kandidaat. Het is ook andersom. Er wordt naar geschikt werk gezocht voor degene die werk zoekt.  De intercedent heeft eerst een intakegesprek met de werkzoekende.  De gegevens worden genoteerd en het CV wordt doorgenomen.  Er wordt een inschatting gemaakt over mogelijke banen die passen bij de persoon en werkervaring. Ook wordt er gevraagd naar de wensen van deze persoon. Vervolgens worden er bedrijven benaderd. Zodra er een goede match is gevonden worden beide partijen aan elkaar voorgesteld. Als beide partijen akkoord gaan wordt er een arbeidsovereenkomst opgesteld door de intercedent. Tot het takenpakket van de intercedent behoort ook het afhandelen van juridische zaken rondom de arbeidsovereenkomst en het regelen van de  uitbetalingen van de uitzendkracht.

Potentiële klanten

Er wordt gezocht naar potentiële klanten. Dit wordt acquisitie genoemd. Met de bedrijven die al in het klantenbestand zitten, wordt contact onderhouden, bijvoorbeeld om te informeren of men tevreden is over de huidige uitzendkracht. Er wordt ook regelmatig nagegaan of het klantenbestand op peil is. De intercedent denkt samen met de collega’s  na over commerciële groei.

Voorlichting

Een intercedent weet alles over de regels op het gebied van arbeidsrecht en sociale wetgeving. De uitzendkrachten worden geïnformeerd over wat hun rechten en plichten zijn op de werkvloer en de inhoud van de arbeidsovereenkomst wordt uitgelegd.  De uitzendkrachten en inleners kunnen met al hun vragen en problemen bij de intercedent terecht.  WerkDirekt heeft veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel staan. Wij hebben hiervoor zelfs een eigen VGM instructie boek samengesteld. Al onze werknemers krijgen bij aanvang van de werkzaamheden uitleg en de beschikking over dit boekwerk.

Begeleiden en adviseren

Het begeleiden en coachen van mensen in hun loopbaan is ook heel belangrijk. De uitzendkrachten worden geadviseerd over het werk dat ze willen of kunnen doen en er wordt met ze mee gedacht over hun kansen op de arbeidsmarkt op langere termijn.  Er is ondersteuning, sturing bij conflicten, moeilijkheden en andere zaken gerelateerd aan het werk.  Beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en ziekteverzuimgesprekken worden ook gevoerd door de intercedent. Een intercedent is voor veel bedrijven de externe specialist op het gebied van personeelszaken.

Blog

Geef een antwoord