veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken

door Madelon Jansen

Wij vinden veiligheid, gezondheid en milieu van groot belang. Daarom vertellen we je er graag meer over.

VGM

Veilig en gezond werken

Het is belangrijk dat een uitzendkracht goed op de hoogte is van een aantal regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VG). Om continu aandacht te geven aan VG, hebben wij hiervoor een eigen VGM instructie boek samengesteld. Al onze werknemers krijgen bij aanvang van de werkzaamheden uitleg en de beschikking over dit boekwerk. De VG-instructie is bedoeld om uitzendkrachten te informeren over voorschriften, richtlijnen en werkinstructies op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGM).

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.  Hiervoor is de RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie), die bestaat uit een lijst van alle risico’s en een plan van aanpak om de risico’s te beperken. De werkgever is verplicht een plan van aanpak maken. Dit plan mag ook ingezien worden door het personeel.

Werkplek

Een groot deel van onze tijd brengen we door onze werkplek. Daarom is het van groot belang dat deze werkplek goed onderzocht is. Een gezonde werkplek vermindert de kans op verzuim en bevordert de productiviteit. Twijfel je of de werkplek veilig en gezond is? Geef dit dan aan bij je werkgever. De werkplek zou dan onderzocht kunnen worden door een Arbodienst zodat er eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden.

Rechten en plichten

Als werknemer heb je recht op een veilige en gezonde werk omgeving, maar je hebt ook een aantal plichten:

  • Het op een juiste manier gebruiken van machines, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Het intact laten van beveiligingen;
  • Het verlenen van medewerking aan voorlichting en onderwijs over veiligheid;
  • Het melden van gevaren;
  • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk te verschijnen en/of deze middelen tijdens werktijd te gebruiken.

Collega’s

Collega's zijn een belangrijk onderdeel van veilig en gezond werken

Een veilige werkomgeving zorgt voor een prettige werksfeer. Veilig werken doe je samen: als je onveilig werkt, neem je niet alleen een risico voor jezelf, maar breng je ook je collega’s in gevaar. En andersom geldt hetzelfde, dus spreek je collega hier gerust eens op aan.

Gevolgen op lange termijn

Langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld trillingen, werkdruk (stress) of schadelijke stoffen veroorzaakt op de korte termijn geen of nauwelijks klachten, maar de gevolgen op de lange termijn mogen niet onderschat worden.

Mocht je vragen hebben dan helpen wij je graag! Neem dan contact op T: 024 – 37 37 307 of stuur een email naar info@werkdirekt.nl.

Blog

Geef een reactie

5 × 3 =