Investeer in duurzame inzetbaarheid!

Door Merle van den Hurk

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers fit en vitaal houden gedurende hun gehele loopbaan op de arbeidsmarkt, oftewel duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan het realiseren van gezondere, productievere en meer gemotiveerde werknemers.

Aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid levert het volgende op (Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het, z.d.):

Werkzekerheid

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Digitalisering, technologische ontwikkelingen en bepaalde milieuaspecten zijn hier voorbeelden van. Hierdoor veranderen, verdwijnen en ontstaan er constant nieuwe banen. Dit vraagt van zowel organisaties als medewerkers flexibiliteit. Om flexibel te blijven dient er meer focus aan de ontwikkeling en bijscholing van het personeel gericht te zijn. Dit resulteert in een groei binnen de organisatie, want door meer kennis is het personeel optimaal inzetbaar binnen een functie, maar ook daarbuiten.

Preventie en gezondheid

Medewerkers kunnen te maken krijgen met gezondheidsklachten door werk. Dit zijn zowel fysieke- als mentale klachten. Een gevolg hiervan is dat medewerkers gaan verzuimen en minder productief zijn. Door een preventieve aanpak van verzuim zullen deze problemen niet meer voorkomen.  Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld: een programma opstellen dat ervoor zorgt dat medewerkers regelmatig sporten en gezond eten of een gezonde en veilige werkplek creëren door een vertrouwenspersoon aan te stellen op de werkvloer. Philips heeft bijvoorbeeld zo’n uniek sportprogramma. In 1911 stonden de Philipsmedewerkers aan de basis van de club, deze werd opgericht met de bedoeling medewerkers een gezonde en sportieve uitlaatklep te bieden. Vanaf dat moment werd Philips Sport Vereniging (PSV) officieel opgericht. (Philips | Trotse Founder van PSV, 2022).

Opvangen vergrijzing

Momenteel is er veel vergrijzing op de arbeidsmarkt waardoor de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking zal stijgen. Zoals in onderstaande grafiek weergegeven zijn vooral het aantal werkende 65- en 66-plussers flink gestegen. Wanneer je het soort werk (bijv. minder fysiek belastend werk) afstemt op de werknemer zelf, dan kan dit resulteren in het feit dat medewerkers langer hun eigen functie kunnen vervullen.

Duurzame inzetbaarheid kan op de volgende manieren vergroot worden:

  • Het stimuleren van bijscholing, cursussen oftewel ‘een leven lang leren’. Werknemers kunnen hierdoor zowel op hun eigen functie als op de arbeidsmarkt blijven anticiperen. Wanneer een werknemer over veel kennis en vaardigheden beschikt is deze persoon breed inzetbaar;
  • Veiligheid en gezondheid realiseren op de werkvloer door passende maatregelen te treffen. Een concreet voorbeeld is de toolboxmeeting. Het doel van deze meeting is om de veiligheid te bevorderen binnen het bedrijf. Binnen deze meetings worden onderwerpen behandeld, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebruik van gereedschappen. Ook zijn organisaties met medewerkers in dienst verplicht om een RI&E uit te voeren (Risico-inventarisatie en -evaluatie). Bij deze evaluatie worden alle risico’s in kaart gebracht, zodat deze gericht aangepakt worden;
  • Het beschikbaar stellen van programma’s die ervoor zorgen dat werknemers lichamelijk en geestelijk vitaal blijven. Een vitaliteitsbeleid is hiervan een voorbeeld. In een vitaliteitsbeleid wordt voornamelijk gefocust op gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning;
  • Goede begeleiding van werknemers bij werkloosheid. Ondersteuning bij het vinden van passend nieuw werk kan bijvoorbeeld door een sollicitatietraining of jobcoaching. Wanneer medewerkers arbeidsongeschikt zijn, is het voor werkgevers van belang om medewerkers zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te kunnen krijgen a.d.h.v. re-integratie.

bronnen

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het. (z.d.). www.ser.nl. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van https://www.ser.nl/duurzame-inzetbaarheid#:%7E:text=met%20gericht%20beleid.-,Wat%20is%20duurzame%20inzetbaarheid%3F,organisatie%2C%20arbeidsmarkt%20en%20hun%20carri%C3%A8re.

Nettoarbeidsparticipatie 65-plussers. (2021, 25 augustus). [Grafiek]. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/34/300-duizend-werkende-65-plussers-in-2020#:~:text=Krasse%20knarren%3A%20steeds%20meer%20werkende,jaar%20of%20ouder%20betaald%20werk.

Philips | Trotse Founder van PSV. (2022, 10 februari). PSV. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van https://www.psv.nl/business/sponsoring-1/home/founder.htm

Nieuws

1 thoughts on “Investeer in duurzame inzetbaarheid!

Geef een reactie

3 + vijftien =