Ongeval op het werk?!

Je staat er niet graag bij stil, maar indien er een ongeval plaats vind op het werk en het ongeval heeft tot gevolg dat er een verzuim op het werk plaats heeft, dan moet dit uiteraard zo snel mogelijk bij het uitzendbureau gemeld worden. Samen met het inlenend bedrijf kunnen wij in overleg na een ongeval de werkplek helpen te verbeteren. Wij willen er op deze manier mede toe bijdragen dat het aantal ongevallen terug loopt of helemaal niet meer plaatsvinden.

Mededelingen